مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AMIF

مخفف عبارت AMIF

Asylum, Migration and Integration Fund
صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام در اروپا...
HSBC

مخفف عبارت HSBC

Hongkong and Shanghai Banking Corporation
اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) نام بانکی بریتانیایی...
UNFPA

مخفف عبارت UNFPA

United Nations Population Fund
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که از سال...
IMF

مخفف عبارت IMF

International Monetary Fund
صندوق بین‌المللی پول یکی از ارگان‌های...