مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KDM

مخفف عبارت KDM

Knowledge Discovery Metmodel
فرامدل کشف دانش یا KDM یک نمایش میانی...
STLD

مخفف عبارت STLD

Sponsored Top Level Domain
یک دامنه سطح بالای ضمانت شده (sTLD) یکی...