مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPV

Pay Per View

پرداخت به ازای نمایش ( عبارت تخصصی در تبلیغات آنلاین )
PPV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود