مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TORCH

مخفف عبارت TORCH

Toxo plasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus type II
عفونتهای داخل رحمی (TORCH) به خصوص...
PERL

مخفف عبارت PERL

Practical Extraction and Report Language
Perl يکي از متداولترين زبانهاي اسکريپت...