مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LM

مخفف عبارت LM

Lockheed Martin
لاکهید مارتین (LM) شرکت هوافضا، تجهیزات...
TBI

مخفف عبارت TBI

Traumatic Brain Injury
ضربهٔ مغزی (با نماد اختصاری TBI) هنگامی...
UPM

مخفف عبارت UPM

United Paper Mills
یوپی‌ام، (UPM) شرکت فنلاندی تولیدکننده...
QSAR

مخفف عبارت QSAR

Quantitative Structure–Activity Relationship
وابستگی کمی کنش و ساختار یا کیوسار، (با...
سنهاب

مخفف عبارت سنهاب

سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه
سامانه سنهاب در راستای رضایتمندی...
NHL

مخفف عبارت NHL

The National Hockey League
لیگ ملی هاکی، نام لیگ برتر هاکی روی یخ...