مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESO

مخفف عبارت ESO

European Southern Observatory
رصدخانه جنوبی اروپا یا ESO سازمانی...
TMT

مخفف عبارت TMT

Thirty Meter Telescope
تلسکوپ سی متری که به اختصار TMT نامیده...
LBC

مخفف عبارت LBC

Living Building Challenge
ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی...
HEIC

مخفف عبارت HEIC

High-Efficiency Image Container
فایل تصویری با کیفیت بسیار بالا ( فرمت...