مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ECT
مخفف عبارت ECT
ElectroConvulsive Therapy
درمان با ضربهٔ الکتریکی تشنج‌آور (ECT)...
VCC
مخفف عبارت VCC
Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...
LDR
مخفف عبارت LDR
Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...
A
مخفف عبارت A
Ampere
آمپر یکای سنجش جریان الکتریکی در دستگاه...
LEEP
مخفف عبارت LEEP
Loop Electrosurgical Excision Procedure
جراحی با حلقه الکتریکی (LEEP)، که در آن...
SGCC
مخفف عبارت SGCC
State Grid Corporation of China
استیت گرید کورپوریشن چین، شرکت برق...
FRAM
مخفف عبارت FRAM
Ferroelectric Random-Access Memory
اف‌رم FRAM نوع خاصی از حافظه های دایمی...
EEPROM
مخفف عبارت EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
EAF
مخفف عبارت EAF
Electrical Arc Furnace
کوره قوس الکتریکی که به صورت مخفف EAF...
AF
مخفف عبارت AF
Atrium Fibrilation
آریتمی قلبی به معنی غیرطبیعی بودن ریتم...
VF
مخفف عبارت VF
Ventricular Fibrilation
فیبریلاسیون نوعی از آریتمی قلبی است که...
VT
مخفف عبارت VT
Voltage Transformer
ترانسفورماتور ولتاژ وسیله‌ای است که...