مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CGT

مخفف عبارت CGT

Capital Gains Tax
مالیات بر سود سرمایه، که عمدتا به صورت...
PD

مخفف عبارت PD

Parkinsons Disease
بیماری پارکینسون یا PD، برای اولین بار...
CTO

مخفف عبارت CTO

Chief Technology Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات (به اختصار...