مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DFG

مخفف عبارت DFG

Deutsche Forschungs Gemeinschaft
بنیاد پژوهش آلمان (د.اف.گ)، سازمان...
ESO

مخفف عبارت ESO

European Southern Observatory
رصدخانه جنوبی اروپا یا ESO سازمانی...
wwPDB

مخفف عبارت wwPDB

World Wide Protein Data Bank
بانک دادهٔ جهانی پروتئین، که به اختصار...
ISPA

مخفف عبارت ISPA

Iranian Students Polling Association
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران؛ «ایسپا»...
LARC

مخفف عبارت LARC

Langley Research Center
مرکز پژوهشی لانگلی ناسا به‌اختصار LaRC،...
ICF

مخفف عبارت ICF

Inertial Confinement Fusion
هَم‌جوشی مَحصورسازی لَختی (ICF)‏ نوعی...