مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PEM

Protein Energy Malnutrition

سوءتغذیه پروتئین - انرژی یا (PEM) نوعی سوءتغذیه است که در آن میزان جذب پروتئین یا کالری نامناسب است.

از انواع سوءتغذیهٔ پروتئین-انرژی می‌توان اختلالات زیر را نام برد:
+ کواشیورکور
+ ماراسم
+ کاتابولیسیس

سوءتغذیه پروتئین-انرژی می‌تواند در اثر تغذیهٔ نامناسب یا اختلالاتی چون نارسایی مزمن کلیه که موجب هدر رفتن پروتئین می‌شود یا سرطان ایجاد شود.

این نوع سوءتغذیه در کودکان بیش‌تر رخ می‌دهد، چرا که میزان جذب پروتئین کم‌تری دارند. در کشورهای توسعه‌یافته این اختلال بسیار نادر است و تنها در کودکانی دیده می‌شود که رژیم غذایی چرب و نامناسب دارند یا به شیر حساسیت دارند.
PEM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود