مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PNL

Profit & Loss

میزان سود و ضرر در بورس
PNL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود