مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ENIAC

مخفف عبارت ENIAC

Electronic Numerical Integrator And Computer
در سال ۱۹۴۳ میلادی فیزیکدانی بنام دکتر...
DDC

مخفف عبارت DDC

Display Data Channel
کانال نمایش داده (DDC) یک کانال ارتباطی...
HFT

مخفف عبارت HFT

High-Frequency Trading
نوعی از معاملات الگوریتمی که شامل اجرای...
EV

مخفف عبارت EV

Escape velocity
سرعت گریز در فیزیک و ستاره‌شناسی به حد...