مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TBM

Tunnel Boring Machine

تونل سازی در جهان امروز یکی از مشاغل مهم بوده که در شرایط موجود راه‌های سخت‌گذر را خیلی آسان ساخته‌است. کنون تونل‌سازان توانسته‌اند تونل در زیر دریاها، میان کوها و زیر زمینو حتی برای مقاصد راه اتصالی و انتقال سیم برق و تلفن، خط ریل، مخفی گاه‌ها، گدامها، انتقال پایپ لاین، پایپ اب وغیره استعمال نمایند. یکی از کار مشکل تونل سازی انجام حفر یا سوراخ تونل است که باید دقیق به محل که تونل ختم می‌شود سوراخ شود بدین منظور کمپنی‌های متجرب وجود دارد .این کمپنی‌ها از وسیایل مدرن به‌نام (TBM (Tunnel boring machine استفاده می‌نمایند . این ماشینها توسط شرکت روبین کانادایی و سایر کمنی‌ها ساخته می‌شود.
TBM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود