مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
DDP
مخفف عبارت DDP
Dimethyl Diphenyl Pyrrolidine
متادون (Methadone) یک داروی مخدر صنعتی...
سمباد
مخفف عبارت سمباد
سمینار موردی در بهداشت و درمان
اين اختصار درس «سمينار موردی در بهداشت...
ناکا
مخفف عبارت ناکا
نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی
ايدز (AIDS) يا نشانگان اکتسابی کمبود...
POM
مخفف عبارت POM
Prescription Only Medicine
داروی نسخه‌ای (POM) داروی شیمیایی است...
MHR
مخفف عبارت MHR
Maximal Heart Rate
برای بدست آوردن ضربان قلب هدف روش‌های...
ITP
مخفف عبارت ITP
Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
ترومبوسیتوپنی (ITP) به اختلال در...
CABG
مخفف عبارت CABG
Coronary Artery Bypass Graft
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
AGA
مخفف عبارت AGA
Appropriate for Gestational Age
مناسب برای سن باروری (AGA) بچه‌هایی...
SRS
مخفف عبارت SRS
Sex Reassignment Surgery
جراحی تغییر جنسیت که به طور خلاصه اس آر...
FFS
مخفف عبارت FFS
Facial Feminization Surgery
جراحی مونث سازی چهره یا FFS مجموعه‌ای...
ICH
مخفف عبارت ICH
IntraCerebral Hemorrhage
خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه...
APR
مخفف عبارت APR
Abdominal Perineal Resection
APR به معنای افتادگی رحم و مثانه در...