مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OWL

مخفف عبارت OWL

Web Ontology Language
زبان هستی‌شناسی وب یا آوُ‌ل (OWL) زبانی...
PDMS

مخفف عبارت PDMS

Plant Design Management System
نرم‌افزاری‌ست برای طراحی سه بعدی که...
OCSMP

مخفف عبارت OCSMP

OMG Certified Systems Modeling Professional
گواهینامه حرفه ای مدلسازی سیستمها...