مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف خساپا

خودرو سایپا

نماد خودرویی شرکت سایپا در بورس ایران
خساپا
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود