مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSNBC

مخفف عبارت MSNBC

Microsoft Network and NBC
ام‌اس‌ان‌بی‌سی رسانهٔ خبری ۲۴ ساعته در...
NBC

مخفف عبارت NBC

National Broadcasting Company
ان‌بی‌سی کوتاه شده شرکت پخش ملی...