مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MBTI

مخفف عبارت MBTI

Myers-Briggs Type Indicator
آزمون شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)،...
UMG

مخفف عبارت UMG

Universal Music Group
گروه موسیقی یونیورسال، (UMG) شرکت ضبط و...
PNS

مخفف عبارت PNS

Peripheral Nervous System
دستگاه عصبی پیرامونی یا سامانهٔ عصبی...
WSP

مخفف عبارت WSP

Williams Sale Partnership
دبلیواس‌پی (WSP) شرکت مهندسی کانادایی...