مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DAC

مخفف عبارت DAC

Decentralized Autonomous Cooperative
سازمانی که توسط سهامداران کنترل می شود...
MBTI

مخفف عبارت MBTI

Myers-Briggs Type Indicator
آزمون شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)،...
UMG

مخفف عبارت UMG

Universal Music Group
گروه موسیقی یونیورسال، (UMG) شرکت ضبط و...
PNS

مخفف عبارت PNS

Peripheral Nervous System
دستگاه عصبی پیرامونی یا سامانهٔ عصبی...