مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

COPE

مخفف عبارت COPE

Calendar of Premenstrual syndrome Experiences
تقویم تجارب سندرم پیش از قاعدگی...
PMT

مخفف عبارت PMT

Pre Menstrual Tension
سندرم پیش از قاعدگی (پی‌ام‌اس یا PMS)...
هواناجا

مخفف عبارت هواناجا

هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هواناجا هواپیمایی متعلق به نیروی...