مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CWM

مخفف عبارت CWM

Cooling Water Make up
آب جبرانی و مورد نیازی که برای خنک کردن...
KKB

مخفف عبارت KKB

Kern Kraftwerk Beznau
نیروگاه اتمی بزنو (KKB) نخستین نیروگاه...
GCFR

مخفف عبارت GCFR

Gas cooled fast reactor
راکتور سریع خنک شده گازی یا راکتورهای...