مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPT

مخفف عبارت SPT

Sony Pictures Television
سونی پیکچرز تله‌ویژن یک شرکت بین‌المللی...
IPFS

مخفف عبارت IPFS

InterPlanetary File System
یک پروژه منبع باز که پروتکلی برای ذخیره...
RS

مخفف عبارت RS

Revenue Sharing
RS در واقع توزیع درآمد است ، یعنی توزیع...
OMS

مخفف عبارت OMS

Orbital Maneuvering System
سیستم مانور مداری (OMS) تراست کافی را...
GIT

مخفف عبارت GIT

GNU Interactive Tools
گیت (Git) یک نرم‌افزار کنترل نسخه و از...
PDW

مخفف عبارت PDW

Platelet Distribution Width
PDW در آزمایش خون بیانگر گستره توزیع...