مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPPD

مخفف عبارت NPPD

Nuclear Power Plant Division
سازمان انرژی اتمی ایران یک سازمان دولتی...
ساترا

مخفف عبارت ساترا

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و...
PTA

مخفف عبارت PTA

Prevention of Terrorism Act
قانون پیشگیری از تروریسم (PTA) یک قانون...
AML

مخفف عبارت AML

Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
CFT

مخفف عبارت CFT

Counter Financing of Terrorism
تامین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی که...