مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADR

مخفف عبارت ADR

Adverse Drug Reaction
عوارض ناخواسته دارویی آسیب دیدگی ناشی...
EMAA

مخفف عبارت EMAA

European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
POM

مخفف عبارت POM

Prescription Only Medicine
داروی نسخه‌ای (POM) داروی شیمیایی است...
LSD

مخفف عبارت LSD

Lysergic Acid Diethylamide
ال اس دی با نام شیمیایی اسید لیزرجیک دی...