مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FMA

First-Mover Advantage

مزیت رقابتی اولین پروژه برای آوردن خدمات یا محصول به بازار یا صنعت جدید و ناشناخته.
FMA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود