مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPE

مخفف عبارت TPE

ThermoPlastic Elastomer
ترموپلاستیک الاستومر (TPE) در واقع با...
EC

مخفف عبارت EC

Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با نماد...
IMS

مخفف عبارت IMS

Irritable Male Syndrome
عارضه بدخلقی مردانه یا پریودی مردانه که...