مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAD

مخفف عبارت SAD

Seasonal Affective Disorder
اختلال عاطفی فصلی یا موسمی (با نام...
HDBMS

مخفف عبارت HDBMS

Hierarchical DataBase Management System
مجموعه‌ای از برنامه‌های مرتبط برای بار...
PCB

مخفف عبارت PCB

Printed Circuit Board
PCB تخته مدار چاپی، بُرد پلاستیکی که در...