مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HBSAG

مخفف عبارت HBSAG

Hepatitis B Surface AntiGen
هپاتیت B یا هپاتیت ب, نوعی بیماری عفونی...
IBS

مخفف عبارت IBS

Irritable Bowel Syndrome
سندرم روده تحریک‌پذیر یا آی‌بی‌اِس...
COPD

مخفف عبارت COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease
بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) یک...