مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IANA

مخفف عبارت IANA

Internet Assigned Numbers Authority
آیانا (IANA)، نهادی است که مسوولیت...
NCGA

مخفف عبارت NCGA

National Computer Graphics Association
یک سازمان تخصصی برای افراد علاقمند به...
MVT

مخفف عبارت MVT

Multiprogramming with a Variable number of Tasks
چند برنامه‌نویسی با تعداد متغّیری از...
MFT

مخفف عبارت MFT

Multiprogramming with a Fixed number of Tasks
MFT چند برنامه‌نویسی با تعداد ثابتی از...