مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICH

مخفف عبارت ICH

IntraCerebral Hemorrhage
خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه...
ص

مخفف عبارت ص

صلی الله علیه و آله و سلم
پسوند «صلی الله علیه و آله و سلم» به...
IVP

مخفف عبارت IVP

Intra Venous Push
داخل وریدی, درون وریدی, موجود در سیاهرگ...
TORCH

مخفف عبارت TORCH

Toxo plasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus type II
عفونتهای داخل رحمی (TORCH) به خصوص...
NOD1

مخفف عبارت NOD1

Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing protein 1
پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون حاوی...
RPM

مخفف عبارت RPM

Revenue Per Thousand ( Ad Impression )
RPM به معنای درآمد به ازای هر ۱۰۰۰...