مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AFI
مخفف عبارت AFI
Amniotic Fluid Index
AFI به معنی شاخص مایع آمنیوتیک است. این...
LDR
مخفف عبارت LDR
Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...
SIRI
مخفف عبارت SIRI
Speech Interpretation and Recognition Interface
سی‌ری (Siri) یک رابط صوتی مخصوص...
B2B
مخفف عبارت B2B
Business to Business
B2B تبادل الکترونیکی محصولات و سرویس ها...