مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRISSF

مخفف عبارت IRISSF

Iranian Shooting Sport Federation
فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران...
حدکا

مخفف عبارت حدکا

حزب دموکرات کردستان ایران
حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) حزبی...
USPD

مخفف عبارت USPD

Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان USPD یک...
فراجا

مخفف عبارت فراجا

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران...
SPO

مخفف عبارت SPO

Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPO) حزبی...