مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

چفخا

مخفف عبارت چفخا

چریک‌های فدایی خلق ایران
چریک‌های فدایی خلق ایران (مخفف: چفخا)...
ITIL

مخفف عبارت ITIL

Information Technology Infrastructure Library
ITIL نام مجموعه‌ای از کتب، تجارب و...