مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WCC

مخفف عبارت WCC

Formula One World Constructors' Championship
عنوان سازندگان قهرمان فرمول یک جهان...
KEPCO

مخفف عبارت KEPCO

Korea Electric Power Corporation
کپکو (KEPCO) شرکت برق کره‌ای است، که در...
MPAI

مخفف عبارت MPAI

Messaging Application Programming Interface
میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ارسال...
FHI

مخفف عبارت FHI

Fuji Heavy Industries
صنایع سنگین فوجی (FHI) یک مجتمع سازنده...
XRD

مخفف عبارت XRD

X Ray Diffraction
پراش (تفرق) اشعه ایکس روشی برای مطالعهٔ...
NCR

مخفف عبارت NCR

National Cash Register
شرکت سازنده بزرگ تجهیزات کامپیوتری....