مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EP

مخفف عبارت EP

European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گذاری...
BIID

مخفف عبارت BIID

Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
OHA

مخفف عبارت OHA

Open Handset Alliance
اتحادیه گوشی باز یک کنسرسیوم از شرکت‌ها...