مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EP

مخفف عبارت EP

European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گذاری...
BIID

مخفف عبارت BIID

Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
UNAIDS

مخفف عبارت UNAIDS

United Nations Programme on AIDS
برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز (...
OHA

مخفف عبارت OHA

Open Handset Alliance
اتحادیه گوشی باز یک کنسرسیوم از شرکت‌ها...