مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف 3RD

Third

سوم
3RD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود