مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DFB

مخفف عبارت DFB

Deutscher Fußball-Bund
فدراسیون فوتبال آلمان یا اتحادیه فوتبال...
NHMFL

مخفف عبارت NHMFL

National High Magnetic Field Laboratory
آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی بالا یک...
NSCL

مخفف عبارت NSCL

National Superconducting Cyclotron Laboratory
آزمایشگاه ملی سیکلوترون ابررسانا مشهور...
UCD

مخفف عبارت UCD

University of California Davis
دانشگاه کالیفرنیا در دیویس (UCD) از...
ABC

مخفف عبارت ABC

Atanasoff Berry Computer
ABC نخستین کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی...