مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RMS

Room Mean Square

یک استاندارد بین المللی جهت اندازه گیری قدرت خروجی فرکانسهای تولید شده آمپلی فایر است.
RMS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود