مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DCO

مخفف عبارت DCO

Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چندین...
AP

مخفف عبارت AP

Associated Press
آسوشیتِد پِرِس (انجمن مطبوعات وابسته‏)...
EPA

مخفف عبارت EPA

Environmental Protection Agency
آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده...
USPS

مخفف عبارت USPS

United States Postal Service
خدمات پستی ایالات متحدهٔ آمریکا (USPS)...
APA

مخفف عبارت APA

American Academy of Pediatrics
آکادمی پزشکی اطفال آمریکا (APA) در سال...
RBAC

مخفف عبارت RBAC

Role based Access Control‏
محدود کردن دسترسی بر اساس نقش به اختصار...
GM

مخفف عبارت GM

General Motors
جنرال موتورز یا به اختصار جِی‌ام، یکی...