مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SEZs

مخفف عبارت SEZs

Special Economic Zone Shenzhen
مناطق ویژه اقتصادی چین (SEZs) به مناطق...
صمت

مخفف عبارت صمت

صنعت، معدن و تجارت
صمت روزنامه‌ای است که از سال ۱۳۸۷ در...