مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
ADB
مخفف عبارت ADB
Android Debug Bridge
توسعه نرم‌افزار اندروید فرایندی است که...
TUI
مخفف عبارت TUI
Text-based user interface
واسط کاربر متن بنیان به نوعی از واسط...
MCSA
مخفف عبارت MCSA
Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مدرک که...
CUDA
مخفف عبارت CUDA
Compute Unified Device Architecture
کودا (CUDA) یک سکوی پردازش موازی و مدل...
EOC
مخفف عبارت EOC
Emergency Operations Center
EOC به معنای مدیریت اطلاعات، مدیریت...
ACPI
مخفف عبارت ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و...
ZFS
مخفف عبارت ZFS
Zettabyte File System
ZFS فایل‌ سیستمی است که اولین بار توسط...
SOA
مخفف عبارت SOA
Service-oriented architecture
وب سرویس‌ها را برای پیاده‌سازی معماری...
REST
مخفف عبارت REST
Representational state transfer
نمایانگر حالت انتقال - (REST) این مدل...
ISDB
مخفف عبارت ISDB
International Society of Drug Bulletins
انجمن بین‌المللی بولتن‌های دارویی که...