مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف 2A

Second Amendment

متمم دوم
2A
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود