مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSG

مخفف عبارت PSG

Paris Saint-Germain
باشگاه فوتبال پاری سَن ژرمن که معمولاً...
VHS

مخفف عبارت VHS

Video Home System
سیستم ویدئو خانگی‏ (که به اختصار به آن...