مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FCP

مخفف عبارت FCP

Fixed Communications Provider
ارتباطات ثابت با وام‌واژه اف‌سی‌پی...
PSG

مخفف عبارت PSG

Paris Saint-Germain
باشگاه فوتبال پاری سَن ژرمن که معمولاً...
VHS

مخفف عبارت VHS

Video Home System
سیستم ویدئو خانگی‏ (که به اختصار به آن...