مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NDP

مخفف عبارت NDP

neighbor discovery protocol
در شبکه های مبتنی بر سخت افزار سیسکو...
BPDU

مخفف عبارت BPDU

Bridge Protocol Data Unit
در کانفیگ شبکه در سیسکو وقتی میخواهیم...
CDP

مخفف عبارت CDP

cisco discovery protocol
این پروتکل مختص سخت افزارهای سیسکو می...
CCSI

مخفف عبارت CCSI

Cisco Certified Systems Instructor
مدرک آموزش دهنده سیستم‌های سیسکو...
CCVP

مخفف عبارت CCVP

Cisco Certified Voice Professional
مدرک حرفه‌ای تلفن اینترنتی سیسکو...