مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMH

مخفف عبارت EMH

Efficient Market Hypothesis
یک نظریه اقتصادی که بازارهای مالی را...
TDS

مخفف عبارت TDS

Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...
بام

مخفف عبارت بام

بانکداری الکترونیک ملی
بانکداری اینترنتی به مفهوم ارائه خدمات...
IVP

مخفف عبارت IVP

Intra Venous Push
داخل وریدی, درون وریدی, موجود در سیاهرگ...