مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IAP

مخفف عبارت IAP

ISDN Access Interworking Profile
این استاندارد نسبتاً ناشناخته است، اما...
RCMP

مخفف عبارت RCMP

Royal Canadian Mounted Police
پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا یا...
XLM

مخفف عبارت XLM

Xetra LiquiditatsMaB
استلار در سال ۲۰۱۴ و با ماهیتی تقریباً...
MCSA

مخفف عبارت MCSA

Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مدرک که...
CHF

مخفف عبارت CHF

Confoederatio Helvetia Franc
فرانک یکای پول کشورهای سوئیس و لیختن...