مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADA

Americans with Disabilities Act

قانونی فدرال که در سال ۱۹۹۰ تصویب شد و بر اساس آن می‌بایست اماکن عمومی طوری ساخته شوند که اشخاص دارای معلولیت جسمی به آنها دسترسی داشته‌ باشند ، این قانون مشمولان خود را ملزم به جابه‌جایی یا اصلاح موانع فیزیکی موجود می‌کند به طوری که هیچ مانعی برای دسترسی معلولان جسمی به این اماکن وجود نداشته باشد.
ADA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود