مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NLP

مخفف عبارت NLP

Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...
LDL

مخفف عبارت LDL

Language Description Language
یک ماوراء زبان - زبانی که یک زبان را...
VDL

مخفف عبارت VDL

Vienna Definition Language
زبانی برای تعریف گرامر و معناشناسی...
BCPL

مخفف عبارت BCPL

Basic Combined Programming Language
بی سی پی ال (BCPL) یک زبان برنامه‌نویسی...
DDL

مخفف عبارت DDL

Data Definition Language
زبانی که توسط یک مدیر پایگاه داده برای...