مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NASDAQ
مخفف عبارت NASDAQ
National Association of Securities Dealers Automated Quotation
نزدک (NASDAQ) یک بازار بورس سهام در...
ESO
مخفف عبارت ESO
European Southern Observatory
رصدخانه جنوبی اروپا یا ESO سازمانی...
TGA
مخفف عبارت TGA
Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...