مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ENIAC

مخفف عبارت ENIAC

Electronic Numerical Integrator And Computer
در سال ۱۹۴۳ میلادی فیزیکدانی بنام دکتر...
EVH

مخفف عبارت EVH

Endoscopic Vein Harvesting
EVH نام روشی است که در ۱۰ سال گذشته در...
TURP

مخفف عبارت TURP

Transurethral Resection of the Prostate
تراشیدن پروستات از راه مجرای ادرار که...
TOT

مخفف عبارت TOT

Transfer of Technology
انتقال فناوری (TOT)،در واقع روند انتقال...