مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WCMS

مخفف عبارت WCMS

Website Content Management System
سیستم مدیریت محتوای وب که با نام...
SAP

مخفف عبارت SAP

System Analysis and Program Development
یک شرکت نرم افزاری آلمانی است که عمده...
IDS

مخفف عبارت IDS

Intrusion Detection System
سامانه‌های تشخیص نفوذ (IDS) وظیفهٔ...
PLC

مخفف عبارت PLC

Power Line Communication
‌ارتباطات خط نیرو به اختصار PLC، حمل...
SPA

مخفف عبارت SPA

System and Procedures Association
انجمن سیستم‌ها و رویّه‌ها. سازمان تخصصی...