لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 11:47
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مشاهده مخفف ها بر اساس حرف اول آن ها